OM oss

Om oss

Gruppen ble etablert høsten 2021 av en gruppe studenter med et brennende ønske om å skape enda tettere relasjoner mellom bedrifter i næringseiendomsbransjen og studenter ved Norges Handelshøyskole. Hovedformålet vårt er å skape en plattform for tettere relasjon mellom sentrale aktører i eiendomsbransjen og studenter ved NHH.

Vi er en gruppe for deg som ønsker å lære mer om næringseiendom av faglig interesse, eller ønsker å ta første steget inn i en karriereretning som byr på store muligheter. Her får man muligheten til å lære mer om bedrifter som setter synlige preg på bybilder og tilrettelegger for spennende arbeidsplasser.